IN MEMORIAM           

 RIKIE KLOOSTERBOER-RUESSINK          

Haar naam staat voor onze vereniging in hoofdletters geschreven.

Onze vereniging is 28 augustus 2019 zwaar getroffen door het verlies van haar voorzitter, Rikie Kloosterboer-Ruessink op de leeftijd van 71 jaar.

Na een kort ziekbed moest zij de heftige strijd staken en is zij van ons heen gegaan. Zij heeft onze vereniging vele jaren op voortreffelijke wijze geleid met hart en ziel. Zonder te overdrijven kunnen we wel stellen dat zij de ‘ziel van onze vereniging’ was en het zal een grote opgave zijn in haar geest verder te gaan. Deze opgave willen we wel ten uitvoer gaan brengen, ter nagedachtenis aan haar, die ons allen zo lief was.

Zij zou op onze eerstvolgende uitvoering, 25 oktober a.s., gehuldigd worden voor haar 55-jarig koorlidmaatschap en het doet ons onnoemelijk veel verdriet dat zij dit niet meer kan meemaken. Ook heeft ze, vóór haar 13 jarig voorzitterschap, 17 jaar het secretariaat beheerd voor onze vereniging.

Tijdens een emotionele, waardevolle en waardige afscheidsdienst in haar kerk, waarvan zij 21 jaar koster was en nog steeds ook in functie, hebben we als vereniging afscheid van haar kunnen nemen door ook een muzikale bijdrage te leveren, die zij zelf had uitgekozen.

Dat zij moge rusten in vrede !

Bestuur en leden van de Christelijke Gemengde Zangvereniging “Zingt den Heer” te Voorst 

 

Zingt den Heer

Christelijke gemengde zangvereniging te Voorst