Geschiedenis van het koor

 Ons koor is opgericht op 27 december 1886 onder de naam  “Colossenzen 3 vers 16b”:

"zingende den Heer met aangenaamheid in uw hart"

De toenmalige naam was niet uit te spreken en is daarom in 1979 gewijzigd in "Zingt den Heer".

In de beginjaren van de vereniging waren er strenge regels. Enkele voorbeelden uit het reglement van 1886:

ARTIKEL  5:  - alleen in de pauze, die gedurende een kwartier gehouden wordt, mag gerookt worden.

ARTIKEL 7:  - die verzuimt, zonder kennisgeving aan een der leden, betaalt 5 cent boete, behalve dan, wanneer men wettige reden voor verzuim heeft.

Gelukkig hanteren we nu andere regels. 

  Zomaar een aantal foto's uit het archief 

 

 

 

 

 

Zingt den Heer

Christelijke gemengde zangvereniging te Voorst