Uitvoering Crucifixion samen met Gemengd Zangkoor Voorst,

m.m.v. solisten:

Jaap Roos - bas

Marcel van Os - tenor

Roel Praas - vleugel

Margret Spelt - orgel

Muzikale leiding: dirigenten Henk Noordman & Wim Riefel

 

Crucifiction
Zingt den Heer en Zangkoor Voorst
Crucifixion-20140412.mp3 (185.31MB)
Crucifiction
Zingt den Heer en Zangkoor Voorst
Crucifixion-20140412.mp3 (185.31MB)Wie was John Stainer

John Stainer werd in 1840 te Londen geboren. Daar was hij jarenlang koorknaap in het koor van de beroemde St. Pauls’ Cathedral.  In Oxford werd hij organist van het befaamde Magdalen College. Het duurde niet lang of hij was de onbetwiste leider van het muzikale leven aan de universiteit.

Voor zijn doctoraal muziek schreef hij zijn eerste groots opgezette werk “Gideon”. Dit stuk werd met veel succes uitgevoerd in het Sheldonian Theater in Oxford.

In 1872 keerde Stainer terug naar de St. Pauls’ Cathedral, om daar zijn leermeester John Goss als organist op te volgen. Hij bleef evenwel met Oxford verbonden als professor in de muzikale wetenschappen.

In 1887 schreef Stainer zijn laatste compositie “The Crucifixion” (de kruisiging). Kort daarna moest hij door het verlies van zijn gezichtsvermogen zijn post als organist van de St. Pauls’ Cathedral in Londen opgeven. “The Crucifixion” was door zijn muzikale en devote karakter onmiddellijk populair onder de kerkgangers.

Op dit moment is het een van de meest uitgevoerde koorwerken uit de zogenaamde Victoriaanse periode. “The Crucifixion” is wellicht na Händels “Messias” het werk dat bij de meeste Engelse koren op het repertoire staat en veelvuldig wordt uitgevoerd.

Het stuk geniet ook internationaal grote bekendheid. Daarvan bent u vanavond getuige!

Het verhaal

1. And they came to a place named Gethsemane

Het verhaal begint op het moment waarop Jezus met zijn discipelen in Gethsemane komt.
De tenor begint met een sfeerschildering. Dan gaat de orgelbegeleiding over naar een passage voor bas en koor:

2. The agony

In dit stuk “Could ye not watch with me one brief hour?” hoort u een bas-aria.
De gevangenneming, het proces en de veroordeling van Christus worden muzikaal dramatisch verteld door de tenor als verteller, de bas als Christus en Pilatus.

3. Processional to Calvary

De kruisweg naar Golgotha (Calvary) wordt gesymboliseerd door een orgelmars. Het koor zet dit voort met een dramatische woorden schildering: “Fling wide the gates” (Doe de poorten open). In de tekst contrasteert Christus’ komende overwinning van de dood met de vernedering van het kruis. De tenor zingt in een middenpassage over de liefde van de Heer voor de mensen. Het koor beëindigt dit deel in een sfeer van stille overgave.

4. And when they were come

Het verhaal vervolgt met het aan het kruis nagelen van Jezus, tezamen met de twee misdadigers.

5. The mystery of the divine humiliation

Vervolgens bezingen koor en gemeente het grote geschenk van God, die zijn eniggeboren Zoon liet sterven voor de mensheid, in de hymne (lofzang) “Cross of Jesus”.

6. He made Himself of no reputation

De stemming van het vorige lied wordt in deze aria voor bas weerspiegeld.

7. The majesty of the divine humiliation

In deze aangrijpende aria voor tenor “King ever Glorious” wordt een tegenstelling opgeworpen tussen de goddelijke vernedering en de glorie, de overwinning op de dood.

8. And as Moses lifted up the serpent

Vervolgens zingt de bas over de belofte van het eeuwige leven voor allen die geloven.

9. God so loved the world

Dit thema wordt overgenomen in het door het koor gezongen gedeelte “God so loved the world”.

10. Litany of the passion

Het koor vervolgt met de hymne “ Holy Jesus, by thy passion”

11. Jesus said: “Father forgive them”

En Jezus zei: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”.

12. So Thou liftest Thy divine petition

In een duet voor tenor en bas wordt het wonder van de liefde van Christus voor de mensen en de droefheid en rouw om de wreedheden en pijn die Hij moest dragen, bezongen.

13. The mystery of intercession

Het voorgaande thema wordt door het koor voortgezet en eindigt met “Jesus is dying”.

14. And one of the malefactors

Nu volgt de episode van Christus samen met de twee misdadigers.

15. The adoration of the crucified

Een hymne van aanbidding.

16. When Jesus therefore saw His mother

In dit lied spreekt Jezus tot zijn moeder en Johannes, zeggende dat zij goed voor elkaar moesten zorgen.

Na een korte orgelpassage, waarin de duisternis geschilderd wordt, volgt de bas met de woorden “There was darkness over all the land”. Dit gedeelte wordt afgesloten met de bekende kruiswoorden: “My God, my God, why hast Thou forsaken me?” De stemmen van het mannenkoor (tenoren en bassen) brengen de gevoelens op zeer krachtige manier tot uiting.

17. Is it nothing to you? en 18. The appeal of the crucified

Het koor bezingt de woorden van Jesus, waarin Hij zich afvraagt of alles voor niets geweest is.

John Stainers intentie, van waaruit hij dit werk gecomponeerd heeft, klinkt in dit hoogtepunt uit de “Crucifixion” door. Het is een oproep aan de wereld om niet aan het Kruis voorbij te gaan.

19. After this, Jesus knowing that all things were now accomplished

De tenor en koor vertellen in een sober recitatief over de dood van Christus.

20. For the love of Jesus

“The Crucifixion” eindigt niet met de dood, maar met een triomfantelijke hymne van hoop: 
“All for Jesus”.

 

Zingt den Heer

Christelijke gemengde zangvereniging te Voorst