Uitvoering 12 april 2013


Op vrijdag 12 april heeft Chr. Gem. Zangver. ‘Zingt den Heer’ haar jaarlijkse uitvoering gegeven.

Er werden die avond 2 jubilarissen gehuldigd: Chris Schouten en Christien Bloemenkolk, beiden 55 jaar lid. Marian Verboon – 40 jaar lid, kon op 12 april niet aanwezig zijn (en werd op de eerstvolgende repetitieavond gehuldigd.)

Het koor bracht voor de pauze een gevarieerd, luchtig zangprogramma:

1. Kom en laat ons vrolijk zingen

2. Abba, Vader

3. Heer van hierboven

4. Veni, Jesu

5. An Evening’s Pastorale

6. You’ll never walk alone

7. Plaisir d’amour

8. Heftantattat

9. Selectie uit ‘My Fair Lady’:

- ‘Sou dat nou niet salig sijn’

- ‘As ’t effe kan, ja dan’

- ‘Kom terug en dans met mij ’

Dit alles onder leiding van dirigent Henk Noordman uit Twello m.m.v. pianist Roel Praas uit Wierden.

Na de pauze ging toneelvereniging O.C.H. uit Holten een komisch stuk opvoeren met de titel:  ‘Leugens hebben mooie benen’.

De lootjes werden allemaal verkocht en voorzitter Rikie had nog een heerlijke traktatie voor de toneelspelers aan het eind van een zeer geslaagde avond!


 

Zingt den Heer

Christelijke gemengde zangvereniging te Voorst